Hei! Då har styret avholdt et nytt styremøte i Ustmyra BL. Referatet finner du via lenken under eller in under “Referater” Der finner ni dem gamle styrereferaterne med. https://www.ustmyra.no/wp-content/uploads/2020/04/051-Referat-fra-styrem%C3%B8te-22.04.2020-.pdf Med vennlig hilsen Styret i Ustmyra BL

Hei kjære beboer!Då kommer det et nytt styrereferat til deg, fra styremøtet vi hadde den 29/8 -19Hvis du lurer på noe?Er det bara at ta kontakt gjenom kontaktskjemaet her på hjemmesiden 🙂 Med vennlig hilsen Styret

Hei. Då er protokollet ute fra generalforsamlingen 13.05.2019 ute her på vår hjemme side.Du vil alltid finne alle referater under “Styrereferater” her på hjemmesiden.https://www.ustmyra.no/?page_id=15 Med vennlig hilse Styret i Ustmyra BL

Hei kjære beboere. Nytt styrereferat finnes nå ute her på hjemmesiden. Det er bare ta kontakt gjenom hjemmesiden hvis du har noe spørsmål eller en tanke. Så vil vi i styret svare på det 🙂 Med vennlig hilsen Styret