Protokoll generalforsamling


Hei.

Då er protokollet ute fra generalforsamlingen 13.05.2019 ute her på vår hjemme side.
Du vil alltid finne alle referater under “Styrereferater” her på hjemmesiden.
https://www.ustmyra.no/?page_id=15


Med vennlig hilse
Styret i Ustmyra BL