Styremøte og VIKTIG!

Utkobling av varme i alle borettslag

Det må utføres vedlikehold på varmeanlegget på SKU.

Da blir det ikke varme i radiatorene og varmtvannet vil få redusert temperatur (kan bli kaldt).

Onsdag 26/8 fra kl 07:00 til dem blir ferdig.

Mest sannsynlig ferdig i løpet av dagen/kvelden.

Nytt styrereferat fra styremøte den 19/8 -20 ligger ute på hjemmesiden nå.